Ogłoszenia Katowice na Emespe.net.pl > Muzyka i Edukacja > Pozostałe muzyka i edukacja > Polska Jedność Szlachecka

Archiwalne: Polska Jedność Szlachecka

28.09.2020


Polska Jedność Szlachecka jest organizacją zrzeszającą szlachtę dawnej Rzeczypospolitej Obojga Narodów.
PJS stawia sobie za cel przede wszystkim: integrację środowiska szlacheckiego , ochronę dobrego imienia szlachty Rzeczypospolitej Wielu Narodów, popularyzację i promowanie kultury, dorobku i najlepszych tradycji szlacheckich, krzewienie etosu rycerskiego.
https://www.pjspol.com

1 zł